Đăng nhập vào QUANLY.MAYBANHANG.NET

Bạn vào http://quanly.maybanhang.net điền các thông tin ở ô bôi đỏ 1, 2 và 3 rồi chọn Đăng nhập (ô bôi đỏ số 4) sau để kết nối với hệ thống.

3-3 dang nhap he thong

Sau đó bạn có thể bắt đầu thiết lập cửa hàng theo chế độ quản lý của mình.

 

Tags: phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý, phần mềm quản lý nhà hàng, phần mềm tính tiền

 

Mobile Analytics