Download

1. winPOS

Phần mềm bán hàng trên Windows (WinXP, Vista, Windows 7), Download
Chú ý: Để cài winPOS với Windows XP cần cài sẵn các phần mềm sau (Windows Vista, Windows 7 không cần)

Để cài đặt máy in cần cài sẵn các phần mềm sau (Xem hướng dẫn tại đây)

2. EzPos HD Android

Phần mềm bán hàng trên máy tính bảng Android (7 Inch), Download

Tải Android (7 Inch) trên Google Play, Download

 

 

3. EzPos HD iPad

Phần mềm bán hàng trên iPad, Download

222
 

4. EzMobile - Android

Phần mềm theo dõi hoạt động của cửa hàng (dành cho chủ cửa hàng) trên điện thoại Android, Download

Tải EZMobile trên Google Play, Download

 

5. EzMobile - iPhone

Phần mềm theo dõi hoạt động của cửa hàng (dành cho chủ cửa hàng) trên điện thoại iPhone. Download

 

Mobile Analytics