Bán hàng đơn giản

Với Maybanhang.net công việc bán hàng thường nhật không thể đơn giản hơn.

Thêm sản phẩm: Chọn sản phẩm bằng máy quẹt mã vạch hoặc bằng chức năng tìm kiếm sản phẩm

 

Chiết khấu hóa đơn: trên mỗi sản phẩm hoặc trên toàn hóa đơn

 

Thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc thẻ.  Hệ thống lưu giữ số tiền trên hệ thống trùng khớp với số tiền trong két

 

Đăng ký dùng thử 7 ngày miễn phí

dangky button.gif Phần mềm quản lý kho. Kiểm soát hàng hóa dễ dàng

Tags: máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng, máy in hóa đơn