Quản lý thông minh

Thông tin tổng quan dễ nắm bắt giúp người quản lý cửa hàng ra các quyết định thông minh hơn

Theo dõi bán hàng: Báo cáo doanh số, lợi nhuận  theo hàng hóa, theo mỗi hóa đơn, theo thời gian (tháng, ngày, giờ) giúp bạn có quyết định quản lý sáng suốt hơn.

theodoiBanhang

 

Quản lý kho: Truy vấn hàng tồn kho, tạo hàng hóa mới, kiểm kho, cập nhật số lượng, nhắc nhở mua hàng … bạn sẽ theo dõi được đầy đủ hiện trạng kho hàng.

 quanlyKhohang

Phân quyền: Mỗi nhân viên có quyền truy cập với vai trò và quyền hạn phù hợp của mình

quanlynhanvien

 

Thông báo: Maybanhang.net giúp bạn nắm được tổng quan hiện trạng của cửa hàng (doanh số, hàng tồn kho,…) thông qua email, sms (tùy chọn) hoặc thông qua điện thoại thông minh.

thongbaohientrang

 

Đăng ký dùng thử 14 ngày miễn phí 

dangky button.gif Phần mềm quản lý nhà hàng. Giải pháp toàn diện

Tags: Phần mềm quản lý bán hàng, máy tính tiền, máy in hóa đơn