Trả hàng nhà cung cấp

Tính năng này cho phép bạn trả hàng nhà cung cấp khi hàng nhập không đạt yêu cầu.

1

Bước 1: Bạn chọn “Kho” trên menu quản lý chính.

Bước 2: Chọn “Trả hàng nhà cung cấp” trong menu bên trái màn hình.

Bước 3: Chọn “Thêm mới”.

2

Cũng giống như thao tác nhập hàng, bạn có thể trả từng mặt hàng hoặc trả số lượng nhiều các mặt hàng cùng lúc bằng cái dùng file trả hàng. Bước 1: Chọn kho chứa hàng cần trả( nếu bạn có nhiều kho) Bước 2: Chọn tên sản phẩm cần trả hàng Bước 3: Chọn nhà cung cấp cần trả hàng Bước 4: Chọn số lượng hàng cần trả( chú ý số lượng hàng cần trả là số âm, và số này sẽ cộng âmtrực tiếp vào số lượng hàng còn trong kho). Bước 5: Nhấn thanh toán hoặc ghi nợ. Số tiền này sẽ được trừ trực tiếp vào nợ nhà cung cấp. Nếu muốn trả hàng số lượng nhiều thì bạn tải file mẫu về (6), điền các thông tin theo form của file mẫu sau đó nhập file. Cuối cùng là bấm thanh toán hoặc ghi nợ để kết thúc quá trình trả hàng nhà cung cấp. Định dạng của tệp tin chứa thông tin nhập hàng có dạng như sau:

3

Bạn có thể tra cứu lại lịch sử trả hàng bằng cách chọn khoảng thời gian trả hàng, sau đó nhấn nút tìm kiếm, MAYBANHANG.NET sẽ xuất ra toàn bộ lịch sử các lần trả hàng.

4