WinPos

1. Mô hình nhà hàng, cafe
2. Mô hình cửa hàng, siêu thị 
a
Hướng dẫn sử dụng WinPos phiên bản nhà hàng, cafeHướng dẫn sử dụng WinPos phiên bản cửa hàng, siêu thị