Bán hàng trên AndPos mô hình cửa hàng, siêu thị

Trong video này, MAYBANHANG.NET sẽ hướng dẫn bạn bán hàng trên AndPos mô hình cửa hàng, siêu thị.