Hướng dẫn đặt bàn và xếp bàn từ trước

Trong video này, phần mềm MAYBANHANG.NET sẽ hướng dẫn bạn đặt bàn và xếp bàn từ trước với mô hình cafe.