Bán hàng trên iPad

Trong video này, MAYBANHANG.NET sẽ hướng dẫn bạn bán hàng trên iPad. Bán hàng trên iPad giúp bán hàng nhanh chóng, thuận tiện đặc biệt là lúc đông khách.