3. Báo cáo doanh số theo hóa đơn

Trong video này, MAYBANHANG.NET sẽ hướng dẫn bạn xem bao cáo doanh số hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

  •