BÁO CÁO DOANH SỐ CHI TIẾT THEO NGÀY

Báo cáo doanh số chi tiết theo ngày cho phép bạn xem doanh số của từng ngày, chi tiết từng hóa đơn, từng sản phẩm. Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem báo cáo một cách dễ dàng và nhanh chóng: