Hướng dẫn bán hàng trên Web

Trong video này MAYBANHANG.NET sẽ hướng dẫn các bạn bán hàng, tạo hóa đơn bằng trình duyệt Web

 

 

 

 

  •