Sử dụng máy đọc mã vạch

Tại cửa hàng bán lẻ tiện lợi, số lượng mặt hàng rất nhiều, nhân viên thu ngân hầu như không thể nào thuộc hết tên của các mặt hàng. Do đó việc tính tiền một giỏ hàng là một trở ngại rất lớn, không phải bởi vì phép tính cộng mà bởi vì nhân viên thu ngân hầu như không biết hết giá của các loại mặt hàng, và nếu mở tài liệu tra cứu thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến tốc độ bán hàng.

Tại những cửa hàng như vậy, việc sử dụng mã vạch để nhận diện hàng hóa khi bán hàng và quản lý hàng hóa khi kiểm kho là một việc tất yếu. Đây cũng là một ví dụ cho thấy ưu điểm vượt trội của công nghệ nhận diện bằng mã vạch so với các công nghệ truyền thống sổ sách giấy tờ.

Để có thể phục vụ được lớp khách hàng là các cửa hàng tiện lợi, MAYBANHANG.NET cũng được thiết kế để tích hợp máy đọc mã vạch USB vào hệ thống WINPOS WEBPOS. Việc tìm kiếm hàng hóa và bán hàng sử dụng máy đọc mã vạch với hệ thống MAYBANHANG.NET trở nên cực kỳ đơn giản. Tốc độ tính tiền và thanh toán cho khách hàng cũng được cải thiện đáng kể.

Quản lý cửa hàng sử dụng dịch vụ của MAYBANHANG.NET cần phải điền mã vạch của hàng hóa vào hệ thống khi khởi tạo cửa hàng và khởi tạo cơ sở dữ liệu hàng hóa. Các thao tác trong việc nhập dữ liệu đối với một cửa hàng mới mở được trình bầy chi tiết tại đây. Chỉ cần bỏ chút thời gian ban đầu trong việc điền đầy đủ thông số hàng hóa, quản lý cửa hàng sẽ đảm bảo tốc độ phục vụ khách hàng, một yếu tố không thể thiếu để giữ chân khách hàng tại cửa hàng tiện lợi của mình.

Tags: Máy in hóa đơn, máy tính tiền, phần mềm quản lý kho