Quản lý và theo dõi bán hàng

Bạn là chủ một cửa hàng, bạn khá bận rộn, thường xuyên di chuyển và không hay có mặt tại cửa hàng nhưng vẫn muốn theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng mình. MAYBANHANG.NET sẽ là một lựa chọn tối ưu cho bạn. MAYBANHANG.NET sẽ giúp bạn quản lý cửa hàng ngay cả khi bạn không có mặt tại cửa hàng nhưng bạn vẫn biết được các hoạt động bán hàng đang diễn ra tại cửa hàng mình như: bán được bao nhiêu sản phẩm, tồn kho còn bao nhiêu, doanh thu theo từng ngày, doanh số của từng nhân viên bán hàng là bao nhiêu v.v…

Các hoạt động bán hàng và quản lý cửa hàng được thực hiện trên môi trường internet tại địa chỉ http://quanly.maybanhang.net/http://pos.maybanhang.net.


Tại địa chỉ: http://quanly.maybanhang.net/ MAYBANHANG.NET sẽ giúp bạn quản lý được cửa hàng với các phần công việc như: quản lý kho, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý doanh thu… Các phần công việc sẽ được chia làm các mục chính KHO, KHÁCH HÀNG, BÁN HÀNG, BÁO CÁO trên menu quản lý chính để bạn có thể dễ dàng lựa chọn và quản lý.

Hiện tại, để bán hàng MAYBANHANG.NET hỗ trợ cho bạn hai trường bán: Bán hàng trên trình duyệt web với địa chỉ http://pos.maybanhang.net hoặc bán với phần mềm cài đặt trên window (download bản cài tại đây http://ws.maybanhang.net/download/winpos/). Nhân viên khi bán hàng nhập đơn hàng vào phần mềm và in hóa đơn cho khách hàng, khi đó MAYBANHANG.NET sẽ tự động lưu lại thông tin hóa đơn và cập nhật lên máy chủ từ đó sẽ lên cho bạn các báo cáo về doanh thu, lợi nhuận. Để xem báo cáo bán hàng tại thời điểm đó bạn vào mục BÁN HÀNG để xem, ngoài ra để xem chi tiết bạn vào mục BÁO CÁO tại trang http://quanly.maybanhang.net/ để theo dõi chi tiết.

 

Tags: phần mềm quản lý kho, máy tính tiền, máy in hóa đơn