3 vấn đề thường gặp nhất của một nhà hàng, quán ăn, quán café

Nguyên vật liệu lúc thừa, lúc thiếu

Thất thoát nguyên vật liệu không kiểm soát được

Không nắm được chi phí mua nguyên vật liệu

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe MAYBANHANG.NET giúp bạn
Biết chi tiết lượng nguyên vật liệu tiêu thụ
Biết chi tiết lượng nguyên vật liệu tiêu thụ

Phần mềm quản lý nhà hàng cafe MAYBANHANG.NET báo cáo cho bạn chi tiết số lượng nguyên vật liệu tiêu thụ hàng ngày. Chi tiết này giúp bạn dự báo dễ dàng lượng nguyên vật liệu cần mua, từ đó tối ưu hóa vốn đầu tư, giảm tối đa lãng phí do thất thoát.

Biết chi phí nguyên vật liệu tiêu thụ hàng ngày
Biết chi phí nguyên vật liệu tiêu thụ hàng ngày

Phần mềm MAYBANHANG.NET giúp bạn nắm rõ được chi phí mua nguyên vật liệu tiêu thụ nhằm quản lý lượng tiền mua nguyên vật liệu chặt chẽ, đồng thời hạn chế tối đa gian lận từ bộ phận kho.

Quản lý từ xa
Quản lý từ xa

Bạn không cần phải có mặt 24/7 ở nhà hàng, quán cafe của bạn để quản lý mua bán, tiêu thụ nguyên vật liệu. Chỉ cần có máy tính bảng hay điện thoại là bạn có thể theo dõi toàn bộ hoạt động của quán bất kì lúc nào từ bất kì đâu.